Chcesz być bar­dziej lubiany. Naj­waż­niej­sza rzecz to …

Kogo lubimy naj­bar­dziej? Kogo darzymy sym­pa­tią? Masz zapewne teraz milion myśli i pomysłów w gło­wie. Metodą eli­mi­na­cji, wybierz według Cie­bie naj­waż­niej­szą rzecz, dzięki któ­rej lubi się ludzi. Co to może być? Masz to? Hmm …To może z innej strony. Dla­czego … Czytaj dalej Chcesz być bar­dziej lubiany. Naj­waż­niej­sza rzecz to …

Jak zacząć „odpuszczać” i żyć lepiej. Wykorzystanie “Metody 3xZ” w sztuce odpuszczania.

Wokół nas jest tyle spraw, którymi “musimy się przejmować”.

Nasze zatłoczone głowy, niczym warszawskie metro o 8.40 podążające w kierunku Mokotowa, pęka w szwach każdego dnia.

Ciągłe prośby, oczekiwania innych wobec nas, oczekiwania nasze, wobec siebie samych, nasze wyobrażenia o oczekiwaniach innych. Robienie i rozważania nad rzeczami, których ani nie lubimy, ani nie chcemy robić, a które i tak zaśmiecają naszą głowę.

Wielokrotnie odczuwane poczucie winy.

Zacznij odpuszczać i zacznij lepiej żyć. Czytaj dalej Jak zacząć „odpuszczać” i żyć lepiej. Wykorzystanie “Metody 3xZ” w sztuce odpuszczania.