Chcesz być bar­dziej lubiany. Naj­waż­niej­sza rzecz to …

Kogo lubimy naj­bar­dziej? Kogo darzymy sym­pa­tią? Masz zapewne teraz milion myśli i pomysłów w gło­wie. Metodą eli­mi­na­cji, wybierz według Cie­bie naj­waż­niej­szą rzecz, dzięki któ­rej lubi się ludzi. Co to może być? Masz to? Hmm …To może z innej strony. Dla­czego … Czytaj dalej Chcesz być bar­dziej lubiany. Naj­waż­niej­sza rzecz to …